Lưu trữ Angular - Blog chia sẽ về lập trình backend, frontend, nodejs, javascript, wordpress vì cộng đồng
25 C
Ho Chi Minh City
Thứ Năm, Tháng Tám 6, 2020
Từ khi framework Angular ra đời, nó được biết đến với việc tạo các Single Page App, cập nhật các URL trên thanh địa chỉ sẽ làm cho website của bạn dễ dàng sử dụng hơn. Bằng cách thêm các routes vào trong ứng dụng của bạn,...

ANOTHER ARTICLE