Lưu trữ FRONTEND - Blog chia sẽ về lập trình backend, frontend, nodejs, javascript, wordpress vì cộng đồng
24 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, Tháng Chín 20, 2020
Từ khi framework Angular ra đời, nó được biết đến với việc tạo các Single Page App, cập nhật các URL trên thanh địa chỉ sẽ làm cho website của bạn dễ dàng sử dụng hơn. Bằng cách thêm các routes vào trong ứng dụng của bạn,...

ANOTHER ARTICLE