Lưu trữ FRONTEND - Blog chia sẽ về lập trình backend, frontend, nodejs, javascript, wordpress vì cộng đồng
34 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021
Từ khi framework Angular ra đời, nó được biết đến với việc tạo các Single Page App, cập nhật các URL trên thanh địa chỉ sẽ làm cho website của bạn dễ dàng sử dụng hơn. Bằng cách thêm các routes vào trong ứng dụng của bạn,...

ANOTHER ARTICLE